รายการสินค้า EL

EL-1100 Cloudy Blue    (1200-1230  ํC)  เคลือบไหลตัวมาก ต้องระวังการไหลของเคลือบ

EL-1101 Deep Azure   (1200-1230  ํC)

EL-1130 Copper Flint   (1200-1230  ํC)

EL-1131 Mahogany   (1200-1230  ํC)

EL-1132 Brown Sugar   (1200-1230  ํC)

EL-1140 Lucky Green   (1200-1230  ํC)

EL-1180 Galaxy   (1200-1230  ํC)

EL-1181 Phantom   (1200-1230  ํC)