สีทองและสีเงินใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิค เพื่อเพิ่มคุณค่าให้สินค้า น้ำทองมีหลากหลายเปอร์เซ็นต์ให้เลือกใช้ตามความต้องการ 

1. สีทอง 5-12%

2. สีเงิน

3. สีทองและสีเงิน สำหรับงานพิมพ์รูปลอกเซรามิค

4. สีทองด้าน สำหรับงานพิมพ์รูปลอกเซรามิค