วัตถุดิบเคลือบ

 

1. Kaolin  /  SP - 55  ดินพอร์ซเลน SP - 55

2. Cobalt Oxide (Black)   โคบอลท์ออกไซด์  71.50%

3. Copper Oxide (Black)   คอปเปอร์ออกไซด์

4. Copper Carbonate คอปเปอร์คาร์บอเนต

5. Tin Oxide (Stannic)(Y) ดีบุกออกไซด์  (เยอรมัน)

6. Chrome Green Oxide เขียวโครมออกไซด์

7. Iron Oxide (Red)  เหล็กออกไซด์

8. Litium Carbonate ลิเทียมคาร์บอเนต

9. Maganese Dioxide แมงกานีสไดออกไซด์

10. Nickel Oxide นิเกิ้ลออกไซด์

11. Nepheline Syenite  

12.Titanium Dioxide ไทเทเนี่ยม ไดออกไซด์

13. Zinc Oxide (White Seal) ซิงค์ออกไซด์

14. Feldspar Potash,    711K   325 Mesh โปรแตสเฟลด์สปาร์      711K

15. Feldspar Sodium,  732N   325 Mesh โซเดี่ยมเฟลด์สปาร์      732N

16. Bentowhite  เบนโทไวท์

17. Barium Carbonate  แบเรี่ยมคาร์บอเนต

18. Calcined  Alumina  CA 5 M   อลูมิน่า  CA 5 M

19. Calcite (Calcium Carbonate) แคลไซท์                   

20. Dolomite  325 Mesh โดโลไมท์                       

21. Bone Ash  เถ้ากระดูก P102

22.Silica Flour    325 Mesh ทรายแก้วบด

23. Talcum, Powder  325 Mesh ทัลคัม

24. Zirconium Silicate เซอโคเนี่ยมซิลิเกต 

25. Sodium Silicate 44 Be โซเดี่ยมซิลิเกต 44 โบเม่