1. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6930 Magnolia (980 - 1020 c)

2. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6931 Milk Brown (980-1020 c)

3. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6932 Choclate Brown (980-1020 c)

4. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6933 Mocca (980-1020 c)

5. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6934 Moon Impact (980-1020 c)

6. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6940 เคลือบ สีเขียว (980-1020 c)

7. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6941 เคลือบ สีเขียวมะนาว (980-1020 c)

8. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6942 เคลือบสีเขียวมรกต (980-1020 c)

9. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6943 Lemo Green (980-1020 c)

10. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6944 Avocado (980-1020 c)

11. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6945 เคลือบ สีเขียวนกยูง (980-1020 c)

12. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6946 Heineken (980-1020 c)

13. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6947 Turquoise Green (980-1020 c)

14. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6948 Cream Soda (980-1020 c)

15. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6950 เคลือบ สีส้มเเดง (980-1020 c)

16. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6951 เคลือบ สีส้ม (980-1020 c)

17. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6980 เคลือบ สีดำ (980-1020 c)

18. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6990 Gentain Blue (980-1020 c)

19. เคลือบสีสำเร็จรูปไฟต่ำ RG-6991 Diva Blue (980-1020 c)