1. ฟิล์มเคลือบใส 440 C  Clear Cover Coat     

2. ฟิล์มเคลือบชมพู 440 P Pink Cover Coat 

3. ฟิล์มเคลือบเหลือง 440 TY Yellow Cover Coat