1. น้ำยาผสมสีบนเคลือบ MW300/Overglaze Media

2. น้ำยาผสมสีระบาย MW320/Painting Media

3. น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ MW330/Underglaze Media

4. น้ำยาผสมสีใต้เคลือบ MW340/Underglaze Media

5. น้ำยาผสมสีบนเคลือบ Overglaze Media

6. น้ำมันผสมสีระบาย  25-450 Medium Oil

7. น้ำมันผสมสีพิมพ์   25-810  Medium Screen